NARADA ROCZNA OSTROWIECKICH STRAŻAKÓW 2020
 

NARADA ROCZNA OSTROWIECKICH STRAŻAKÓW 2020

Podsumowanie roku 2019 12 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się narada roczna podsumowująca działalność strażaków z powiatu ostrowieckiego za rok 2019 i przedstawiająca cele i kierunki z zakresu ochrony przeciwpożarowej na rok bieżący. Podsumowania dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. st. bryg. Robert Grudzień oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Tomasz Łyjak. W spotkaniu udział wzięli: Senator RP Pan Jarosław Rusiecki, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Sabat, dyrektor biura poselskiego posła Andrzeja Kryja Pani Sylwia Kula, Wicestarosta Ostrowiecki Pan Andrzej Jabłoński, burmistrzowie oraz wójtowie gmin z powiatu ostrowieckiego, prezesi oraz komendanci gminni ochotniczych straży pożarnej z terenu powiatu ostrowieckiego, komendant straży miejskiej, a także lokalne media. Na odprawie omówiono szereg zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podczas narady komendant powiatowy zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP jaką odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, oraz podkreślił ogromną rolę władz samorządowych w tworzeniu bezpiecznego systemu, skutecznie chroniącego lokalną społeczność przed zagrożeniami. Komendant podziękował wszystkim urzędom i innym podmiotom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i zrozumienie dla problemów z zakresu bezpieczeństwa. Natomiast Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego w swoim wystąpieniu wysoko ocenił pracę i służbę ostrowieckich strażaków, jak również współpracę komendy z jednostkami OSP z terenu naszego powiatu. Podczas uroczystości wręczono prezesowi OSP Kunów - druhowi Władysławowi Ćwiekowi pamiątkowy grawerton z podziękowaniami za największe zaangażowanie w działania ratownicze w 2019 roku w powiecie ostrowieckim. Po zakończonej naradzie Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach wizytował Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą i spotkał się ze strażakami dziękując za ich zaangażowanie w codziennej służbie. Opracowanie; mł. bryg. Barbara Majdak,Zdjęcia: archiwum KP PSP Ostrowiec