Bezpieczne Ferie 2020 w Małopolsce

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /var/www/vhosts/newsa.pl/httpdocs/index.php on line 175
 

Bezpieczne Ferie 2020 w Małopolsce

Bezpieczne Ferie 2020 w Małopolsce Zimowy wypoczynek dzieci i odzieży to okres wzmożonej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone temu tematowi. Omawiano także przygotowania do zbliżającego się Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Posiedzenie wojewódzkich służb, inspekcji i straży oraz przedstawicieli Starostwa Tatrzańskiego i samorządu zakopiańskiego odbyło się w pobliżu wyciągu w Małym Cichym w gminie Poronin. To jeden ze stoków, na którym pojawili się policjanci czuwający nad bezpieczeństwem narciarzy, a jednocześnie na specjalnie przygotowanym stoisku przekazujący podstawowe informacje o prawidłowym zachowaniu na stokach narciarskich. Swoje stoisko przygotowało też Wojsko Polskie, które rozpoczęło właśnie kolejny etap kampanii „Zostań Żołnierzem RP”. Dziękuję wszystkim służbom, które zapewniły o swojej gotowości do wzmożonych działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa wypoczywających. Przygotowania do ferii, jak co roku, rozpoczynają się dużo wcześniej i wymagają starannych analiz sił i środków. Życzę, aby wszyscy wypoczywający w Małopolsce przekonali się, jak wiele do zaoferowania ma nasze województwo. Będzie to zarazem czas intensywniejszych kontroli ze strony służb. Podkreślam, że kontrole te są po to, aby było bezpieczniej. Apelujemy o stosowanie się do przepisów, czujność i rozwagę; o to, abyśmy myśleli za kierownicą, planowali dojazd i zarówno na drogach, jak i podczas spacerów w górach wykazywali pokorę wobec warunków atmosferycznych mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Państwowa Straż Pożarna: kontrole, akcje ratowniczo-gaśnicze, edukacja. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto jednostki Państwowej Straży Pożarnej z województwa małopolskiego są dobrze przygotowane na ewentualność wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. niska temperatura, intensywne opady śniegu, wystąpienie oblodzenia. Jesteśmy również przygotowani do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa lodowego oraz ewakuacji podczas awaryjnego zatrzymania kolei linowych mówi zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek. Wspomniane czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży służą wydaniu opinii w sprawie spełnienia przez te obiekty wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Rokrocznie strażacy stwierdzają usterki, których usunięcie warunkuje możliwość wykorzystania obiektu jako placówki zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. W takim przypadku wydawane są opinie pozytywne z uwagami. Często spotykanym uchybieniem jest przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego wymaganego przepisami o ponad 100%. W takim przypadku funkcjonariusze PSP wydają opinię pozytywną z wyłączeniem części budynku, dla której nie były zapewnione właściwe warunki ewakuacji, np. ostatniej kondygnacji. Bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego są również właściwa eksploatacja obiektów i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w czasie trwania zimowego wypoczynku. Dlatego też strażacy z komend powiatowych i miejskich PSP przeprowadzają kontrole także podczas turnusów. Szczególnym nadzorem objęte są obiekty, które uzyskały opinię pozytywną z uwagami. Na szczególną uwagę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych zasługują działania strażaków w obszarze prewencji społecznej. W okresie wypoczynku strażacy zapraszają zorganizowane grupy dzieci i młodzieży pod opieką dorosłych do zwiedzania strażnic. Podczas wizyty dzieci będą mogły zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem jednostek ratowniczych PSP oraz z prowadzoną działalnością ratowniczo-gaśniczą, a także codzienną służbą strażaka-ratownika. W ramach tych spotkań strażacy przekazują dzieciom także informacje dotyczące unikania zagrożeń oraz bezpieczeństwa podczas wypoczynku. Strażacy zapraszają również do sal edukacyjnych „OGNIK”. Zachęcają ponadto do udziału w konkursach kalendarzowych dla dzieci organizowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2020 rok oraz na stronie KG PSP (https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Konkursy-kalendarzowe-PSP-2020/idn:37243). W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych strażacy przypominają właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania sopli lodowych. W obszarze tym strażacy wspierają Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny. W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest on niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Strażacy przypominają, że należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej, jak również urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Państwowa Straż Pożarna przypomina również o utrzymaniu właściwego stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianie baterii). Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP na podstawie informacji MUW KrakówZdjęcia: MUW Kraków, archiwum KW PSP Kraków.