Prezydent podpisze ustawę o rozszerzeniu programu "Rodzina 500 plus" - Varient - News Magazine

Prezydent podpisze ustawę o rozszerzeniu programu "Rodzina 500 plus"

Prezydent podpisze ustawę o rozszerzeniu programu "Rodzina 500 plus"
Jutro prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie ze zmianami, świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie, bez względu na dochód. Ponadto ustawa obejmuje wsparciem dzieci przebywające w domach pomocy społecznej oraz w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.

Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć „swój” wniosek o świadczenie.

Dowiedz się więcej

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0